English »
   Llyfrau i Oedolion

Llyfrau i Oedolion

MAE`R NADOLIG AR Y TROTHWY ! <

LLOND TROL O LYFRAU DIFYR I BAWB O`R TEULU
Llyfr y Mis - Mis Tachwedd


UN O BLE WYT TI ? - IOAN KIDD
Ail nofel Ioan Kidd i oedolion. Hanes Archentwr ifanc yn teithio i Gymru.


       
       

 


Bron yn Berffaith
Heulwen Haf - Hunangofiant
£9.95

Paid a Deud
Eigra Lewis Roberts . Straeon byrion
£7.99

Gwres y Gegin - gan Heulwen Gruffydd
Llyfr risetiau swmpus gan un ddaeth i amlygrwyd ar helo Bobol ers talwm - ond mae`r risetiau yn ffresh ac yn newydd .
£19.95

DANGOS FY HUN
Y ddiweddaraf o`r gyfres
£6.95

Y Ser yn eu tynerwch - Cerddi`r Nos a`r Goleuni
Blodeugerdd o farddoniaeth i gyd fynd a ffotograffau lliw llawn syfrdanol o`r nos, y lleuad, golau eglwysi eira ac ati gan Gareth Roberts o Ddinorwig
£16

Bywyd Normal
Hanes y Coleg Normal ym Mangor. Cyfrol berffaith i`w rhoi yn anrheg i gyn fyfyriwr !
£12.99