English »
   Ystafell Gyfarfod

Ystafell Gyfarfod

WEDI  SYMUD LLEOLIAD YR YSTAFELL GYFARFOD I`R LLAWR ISAF I GAEL MYNEDIAD ADDAS I`R ANABL.

Mae Bys a Bawd yn cynnig ystafell gyfarfod gyfforddus a hwylus ac mae`n addas i lawer math o gyfarfod -  cwrs, cyfarfod busnes neu gyfarfod cymdeithasol. Mae wedi ei lleoli yn ganolog yn nhref hynafol Llanrwst sy`n fan cyfarfod hwylus yng Nghanol Gogledd Cymru.Mae`r mynediad yn rhwydd iddi o gefn yr adeilad gyda ramp i`r anabl a phopeth ar yr unllawr.

Mae`r seddau a byrddau yn hyblyg i`w gosod mewn gwahanol ffyrdd ar gyfer hyd at 20 o bobl, beth bynnag yr achlysur ac mae`r ystafell braf a golau. mae byrddau gwyn hwylus yn barod yno ac "easel" "Fflipchart" hefyd.   Mae cyfleusterau  ty bach addas i`r anabl nesaf at yr ystafell hon.

Mae gwasanaeth llungopio, lamineiddio a ffacsio ar gael yn y siop a hefyd cysylltiad  band llydan trw wi fi.

Mae cegin newydd wedi ei gosod ar gyfer gwneud paneidiau  neu luniaeth ysgafn. Gallwn ni drefnu cyflenwi os dymunir hynny. Mae hefyd ddewis da o leoedd bwyta yn agos iawn i Bys a Bawd.   

Mae staff Bys a Bawd yn gyfeillgar ac yn awyddus i wneud eich cyfarfod yn llwyddiant bob amser.

   

Telerau arferol: (TAW yn ychwanegol)

£10 yr awr.

Sesiwn hir  - bore neu brynhawn - £28

                     gyda`r nos -             £30

Diwrnod cyfan:                             £55.

Os am fwy o wybodaeth ynglyn â argaeledd neu i drafod telerau ymhellach cysylltwch gyda ni.