English »
   Llungopïo/Ffacsio/Lamineiddio

Llungopïo/Ffacsio/Lamineiddio

Gwasanaethau swyddfa 

Llungopïo du a gwyn hyd at faint A3. Unrhyw nifer o gopïau.

A4  (papur gwyn)              Papur lliw             Papur memrwn                Dwy ochr

1-20 copi        10c              12c                       14c                                    15c

21- 50             9c               11c                        13c                                    14c

51-80              8c               10c                        12c                                    13c

81-200            7c                9c                         11c                                    12c

201-500          6c                8c                         10c                                    11c

A3>A4:  2 geiniog ychwanegol.. 

Llungopiau lliw

A4(papur gwyn)

1-20 copi       50c               52c                         54c                                  75c 

21-50             40c               42c                         44c                                  60c

A3

75c yr un

Prisiau am fwy o gopiau i`w trafod.

Gellir gwneud copiau drwy sganio o "go bach" a gellir hefyd sganio i mewn i go bach.     

           

Ffacsio

O fewn y DU: Tudalen gyntaf £1.00, tudalennau ychwanegol 75c yr un.

O fewn Ewrop: Tudalen gyntaf £1.50, tudalennau ychwanegol £1.00 yr un.

Tu allan Ewrop: Tudalen gyntaf £2.50, tudalennau ychwanegol £2.00 yr un.  

Derbyn ffacs

Tudalen gyntaf 50c, tudalennau ychwanegol 25c yr un.

Lamineiddio

A4: £1 yr un.

A3: £1.75 yr un.

A5: 80 ceiniog yr un.