English »
   Dysgwyr Cymraeg

Dysgwyr Cymraeg

Croeso mawr I ddysgwyr y Gymraeg.

Mae Dwynwen, perchennog y siop wedi bod yn diwtor Cymraeg ac yn barod iawn i helpu dysgwyr ddod o hyd i `r adnoddau iawn.  Mae yma stoc dda o lyfrau cwrs , geiriaduron a hefyd nofelau arbennig ar gyfer dysgwyr. Cofiwch hefyd am CDs ac am bethau fel dyddiaduron (diaries)  calendrau a chardiau Cymraeg o bob math.  

Mae yma gyfle da hefyd i ymarfer eich Cymraeg. Byddwn bob amser yn barod i sgwrsio ac i helpu. 

 

Newydd i`r siop!

Dechreuwch ddysgu Cymraeg heddiw wrth wrando ar Gymraeg naturiol yn cael ei siarad. Cwrs yn cynnwys 2 grynoddisg a llyfryn; yn berffaith i bawb: o ddechreuwyr llwyr i ddysgwyr galluog.