Dysgwyr

Dosbarth CymraegCroeso mawr i ddysgwyr y Gymraeg.

Mae Dwynwen, perchennog y siop wedi bod yn diwtor Cymraeg ac yn barod iawn i helpu dysgwyr i ddod o hyd i 'r adnoddau iawn. Mae gennym stoc dda o lyfrau cwrs, geiriaduron a hefyd nofelau arbennig ar gyfer dysgwyr. Cofiwch hefyd am CDs ac am bethau fel dyddiaduron (diaries) calendrau a chardiau Cymraeg o bob math.

Galwch yn y siop am gyfle da i ymarfer eich Cymraeg. Byddwn bob amser yn barod i sgwrsio ac i helpu.

£35.00

£7.99

£19.99